vermeulen groep – de integraal specialist in onderhoud van infrastructuur

‘Genieten van uitdagingen die klanten voor je neerleggen’

Bouw, Installatie & Techniek Groot | 2024

Iedere dag zijn ruim 250 medewerkers van Vermeulen Groep in Zuid-Holland en omstreken aan het werk om voor onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen verschillende duurzame onderhoudstaken uit te voeren, waaronder wegennetwerkonderhoud. ‘Daarbij werken wij zowel aan de weg zelf, van het asfalt tot en met de belijning en de geleiderails,’ legt commercieel directeur Sophia van Bakel uit, ‘als aan alles op, aan, langs en onder de weg zoals het aanleggen van riolering, groen en het zetten van verkeersmaatregelen.’ Een breed pakket om het de opdrachtgevers zo makkelijk mogelijk te maken.

‘Voor oprichter Albert Vermeulen is kwaliteit en innovatie áltijd het grote uitgangspunt geweest. Daar heeft hij zijn bedrijf flink mee laten groeien, nadat hij in 1974 in zijn eentje begon met groenonderhoud.’ Bij dat uitgangspunt hoorde ook nog een tweede: ‘Hij wilde zelf de hoofdaannemer zijn. Dat betekende niet alleen blijvend investeren in mensen en materieel, maar ook in het oppakken van ontwerp, procesbegeleiding en advisering. Ik denk dat onze opdrachtgevers juist dat erg prettig bij ons vinden. Ze hoeven maar één telefoontje te plegen.’ Samen met broer Zwiep en zus Elizabeth vormt hij nog steeds het hart en de ziel van het bedrijf, hoewel hij zelf niet meer in de directie zit.

Harsfalt? Groene Hart waterstof?

Zij houden wel van innoveren bij de Vermeulen Groep. ‘En wij vinden het natuurlijk leuk wanneer wij daarvoor van onze klanten de ruimte krijgen.’ Zo proberen ze duurzame alternatieven voor asfalt uit. ‘In de gemeenten Katwijk en Alphen aan den Rijn hebben ze ons een proefvak ‘harsfalt’ aan laten brengen. Het materiaal bestaat uit gerecycled wegdek met een biobased bindmiddel. Ook zijn we begonnen met een pilot om waterstof te maken uit gemaaid bermgras. Wij zullen blijven innoveren en genieten van de technische uitdagingen om ons werk alsmaar duurzamer te doen.’

Marktperspectieven geven aan overheidswensen

‘Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk overheden. Die voeren hun taken van wegbeheer en beheer van de openbare ruimte uit binnen de maatschappelijke noodzaak om duurzamer te zijn. De missie van de Vermeulen Groep is daar praktische invulling aan te geven.’ Dus is het de taak van commercieel directeur Van Bakel om ‘marktperspectieven te geven aan overheidswensen’.  ‘En dat lukt het beste wanneer je zoveel mogelijk vooruit werkt.’ Overigens bestaat die innovatie niet alleen uit techniek. ‘Wij spelen ook in op de wensen voor nieuwe soorten contracten én procesmatige eisen in de aanbestedingen. Rondom het onderwerp ‘wegbeheer’ zijn wij als Vermeulen Groep nog lang niet klaar. Wij breiden uit in zaken als rioolbeheer (onder de weg), maar ook in databeheer. Wij zijn hard bezig om veel werkzaamheden zo voorspelbaar mogelijk te maken!’

Meer klanten en meer bedrijfsonderdelen

Met de focus op de klantengroep én de ambitie om hen rond het onderwerp weg- en openbare ruimtebeheer integraal te bedienen, is het bedrijf hard gegroeid. ‘Ons bedrijf bestaat in 2024 50 jaar. Wij verbinden onze eigen ambities aan die van de klant en gaan op weg naar de volgende 50! Uiteindelijk komt het 

neer op onze vier waarden: kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en werkgeluk.  ‘Onze mensen zijn ons grootste kapitaal. Zonder hen zouden we geen 50 jaar hebben bereikt, en zonder hen is er geen toekomst. Daarom zijn we zuinig op ons personeel, want zij zijn de sleutel tot ons succes.’


Contactgegevens van Vermeulen Groep

Hogeveenseweg 4
2391 NR Hazerswoude-Dorp

• Bel: 0793410539 • E-mail: [email protected] • Website: vermeulengroep.nl