culvita – 75 jaar potgrond voor kwekers, particulieren en hoveniers

Flexibele speler in een verrassend dynamische markt

Detail- en Groothandel | 2022

Precies vijfenzeventig jaar geleden begon Culvita met het leveren van potgrond aan bloemenwinkels en dierenspeciaalzaken in de buurt. ‘Dat was toen één soort voor alle gewassen’, vertelt Henk Schouten, ‘inmiddels maken wij tientallen mengsels potgrond, meststoffen en bodemverbeteraars. Onder eigen merk en dat van anderen. Wij blijven continu met de wensen van de klanten mee veranderen.’ Snel kunnen schakelen bij productontwikkeling is hun kracht.

‘Die ene soort potgrond was gewoon afgegraven veen, wat je vroeger wel turfmolm noemde. Maar een burger stelt andere eisen dan een kweker en de ene plant is de andere niet.’ Het leidde in de loop der jaren tot een grote diversiteit aan mengsels. Mengsels die in nauwe samenwerking met klanten werden bedacht en getest. ‘De kwaliteit van de potgrond en de kennis over wat wel en niet werkt staat bij ons centraal.’ Culvita is misschien niet de grootste leverancier van potgrond in Nederland, maar wel bevlogen en innovatief.

Creatief en toegankelijk blijven

Culvita levert aan kwekers, tuincentra en hoveniers. ‘Al met al bijna 500 actieve klanten van zeer verschillende aard. Voor tuincentra is een breed productenpalet van groot belang, terwijl een gespecialiseerde kweker net dat ene mengsel met bijbehorende meststoffen voor zijn soort gewas moet hebben.’ Om klanten tevreden te houden is intensief contact daarom van belang. ‘Wij hebben drie vertegenwoordigers die daar continu mee bezig zijn. Die zijn creatief betrokken en altijd toegankelijk. Er is bij iedere order persoonlijk contact en onze eigen chauffeurs zetten de grond op de plek waar de klant het wil hebben.’

Het doel is dat het serviceniveau van iedere klant, ondanks de groei van Culvita, gelijk blijft. ‘Voor de ene klant betekent dat dat wij zelf de pallets opruimen, voor de andere dat wij de vormgeving van de private label-verpakkingen aanpassen. Ten opzichte van andere leveranciers kunnen wij snel schakelen.’ Het aantal klanten groeit dan ook nog steeds.

Opa Henk, Henk sr, Henk jr en Laurie

Sinds opa Henk Schouten in 1979 een deelneming in Culvita kocht is het bedrijf via Henk sr overgegaan in handen van de derde generatie Schoutens. ‘Mijn dochter Laurie en Henk jr hebben het sinds 2018 voor het zeggen. En het bedrijf aan de Rijndijk is ook uitgebreid: eerst met Rhizopon, dan met groothandel Van der Valk en verder met de bouw van loodsen en complete overkapping van het terrein.’ Vooral dat laatste is van groot belang voor de productie van constante kwaliteit.

‘Alleen turf is niet meer verantwoord’

Nog even terugkomen op turf: ‘Dat komt nu vooral uit de Baltische staten. Daar kopen wij alleen turf van leveranciers die zorgen voor nieuwe aangroei van veen. Maar turf gebruiken is niet CO2-neutraal en dat vinden wij straks niet meer verantwoord. Daarom bereiden wij ons nu al voor op een vervanger. En dan wel een met alle gewenste eigenschappen, waar kweker en tuiniers op kunnen rekenen.’

In november hoort u vanuit Hazerswoude waar dit zeer innovatieve bedrijf mee gaat komen.


Contactgegevens van Culvita

Rijndijk 263A
2394 CE Hazerswoude-Rijndijk

Website

Sterkste Schakel Finale Rijnland 2022

25-03-2022

Meer informatie & kaarten bestellen