Genomineerde: Havatec

Internationaal Zakendoen | 2019

“Sorteren, bundelen en verpakken van bloemen,” essentieel onderdeel van de hele bloemensector, “kan met onze machines geheel geautomatiseerd.” In nog geen tien jaar heeft Havatec met die machines de hele bloementeeltsector revolutionair veranderd. “Machinaal werken is beter, sneller en goedkoper.”

“Ieder jaar introduceren wij twee nieuwe machines voor een toepassing waar eerst helemaal geen mechanisatie bestond.” Dat is in grote lijnen de bedrijfsstrategie van Havatec. Mark Fikkers is van huis uit werktuigbouwkundige en sinds 2013 mede-eigenaar van Havatec. “In die jaren zijn wij als bedrijf verdrievoudigd.” Het leidde tot tien verschillende locaties op het industrieterrein in Noordwijkerhout. Vanaf september 2018 komt alles bij elkaar in het nieuwe pand in Nieuw Vennep. “Zitten wij meteen wat meer richting Aalsmeer.”

Bloemensector

In en rond Aalsmeer – het hart van de Nederlandse sierteelt – scoort Havatec klant na klant. “Er staan inmiddels honderden machines in de sierteelt, en dat terwijl wij onze technologie het eerst hebben toegepast in de champignonkwekerij.” Het hart van de machines van Havatec wordt gevormd door apparatuur die ‘ziet’ hoe een bloem is opgepakt en die de bloem daarna in de juiste houding draait voor verdere afhandeling. “Met die technologie verzinnen onze technici telkens nieuwe toepassingen.” In de bloemensector gaat het dan vooral om sorteren en opbossen voor verdere verpakking. “De volgende stap is het mechaniseren van de boekettenproductie. Dat is nog vrijwel volledig handwerk.”

Met innovatie concurrenten voorblijven

“Welke concurrenten?” Fikkers vraagt het eerlijk en bedoelt het zonder grootspraak. “Twintig van onze vijfenzeventig medewerkers zijn op verschillende vlakken bezig met innovatie. Die ontwikkelen in heel nauw contact met klanten machines die heel specifieke problemen oplossen. Ons innovatiebudget is dus torenhoog en tijdens de ontwikkeling zijn er geen andere partijen betrokken. Deze manier van doen garandeert in ieder geval de eerste verkoop.”
Maar Havatec denkt wel heel goed na over de verdere verkoop van zijn producten. “Wij mikken erop om telkens in te zetten op machines die een probleem van de hele sector oplossen. Als het bewijs eenmaal bij onze eerste klant geleverd is, kunnen wij daarna snel doorpakken.”

Risico’s nemen voor de klant

“Als een klant zegt dat hij blij is dat hij voor ons gekozen heeft, dan zijn wij het meest tevreden. Vergeet daarbij niet dat vooral de eerste klant van een nieuw systeem nauwelijks kan weten waar hij aan begint. Het is tenslotte niet eerder vertoond.” Havatec neemt voor de klant het risico om een flinke stap te kunnen zetten met zijn bedrijf.


Contactgegevens van Havatec

Kunaweg 1
2153 NC Nieuw-Vennep

• Bel: 0031252241490 • E-mail: [email protected] • Website: www.havatec.com