ingenieursbureau rodewijk – ‘uw buitenruimte onze zorg’

Inrichting Woerdense woonwijk wordt in Lisse ontworpen

Dienstverlening (> 5 medewerkers) | 2022

Ed Rodewijk begon in 2008 voor zichzelf met deze gedachte: ‘Groen in de openbare ruimte is te vaak een sluitpost bij de inrichting van de openbare ruimte. Dat vond ik toen al niet goed genoeg. Groen en de bewoners in de omgeving moeten een integraal onderdeel zijn van het ontwerp en het proces ernaartoe.’ Ruim dertien jaar later is zijn aanpak vanzelfsprekend en werkt hij – met 7 medewerkers – voor tientallen gemeenten en gebiedsontwikkelaars in de hele Randstad.

Wegen, pleinen, openbare ruimten, parken en andere terreinen aanleggen vergt altijd civieltechnisch ontwerp. ‘Daarvoor leveren wij een aantal zaken, allereerst een ontwerp waarin wij onze creativiteit en gevoel voor een prettige buitenruimte in leggen. Onze medewerkers – ingenieurs en ontwerpers – bereiden vervolgens het werk van aannemers tot in de puntjes voor. Tegelijkertijd zorgen wij voor bewonersparticipatie en bij de uitvoering blijven wij het project begeleiden.’ Rodewijk vertelt graag over de projecten die in die dertien jaar niet alleen uitgevoerd zijn, maar waar het groen ook al een tijdje doorgegroeid is. ‘Daar zie je nu hoe onze visie letterlijk tot bloei is gekomen. Onze aandacht voor ‘groen’ ziet er vriendelijk uit én is goed tegen hittestress en goed voor waterberging en infiltratie.’

Snellerpoort: Woonwijk voor de toekomst

Een mooie nieuwe opdracht is de ontwikkeling van de woonwijk Snellerpoort in Woerden. ‘In deze opdracht komen ook veel van de uitgangspunten van ons bedrijf samen. Voormalig grasland wordt ontwikkeld tot een nieuwe stadswijk van wel 900 woningen. Onze rol is om de inrichting van het gebied aan te leggen met een visie op de toekomst. Binnen de compacte en stadse vormgeving zorgen wij voor een hoge kwaliteit van inrichting met gebruik van duur-zaam materiaal en groen en water dat berekend is op klimaatuitdagingen. Wij houden enorm van dat soort integrale uitdagingen.’

Klein bureau past goed bij middelgrote opdrachtgevers

‘Wij slagen er als klein bureau prima in om middelgrote opdrachtgevers blij te maken. Daar hebben wij er in de loop van de tijd tientallen van verzameld, waarbij wij al gauw honderden relaties hebben opgebouwd.’ Rodewijk vindt het belangrijk met iedereen steeds goed contact te onderhouden. ‘Ik ben zeker niet de enige die dat doet, al onze medewerkers onderhouden die relaties bij onze opdrachtgevers.’ Ook van de kant van de aannemers en uitvoerders oogsten ze waardering. ‘Die tippen hún opdrachtgevers weer over de werkbaarheid van onze projectplannen.’

Integraal werken: van bodem tot bewoner

De integrale aanpak begint bij de bodem. ‘Neem een gemeente als Gouda. Net als in het hele Groene Hart klinkt de bodem daar in de gebouwde omgeving continu in. Wanneer je daar een park wilt aanleggen in een nieuwbouwwijk, dan zou je op die plek de gebruikelijke ophooglaag achterwege kunnen laten. Over dat soort zaken denken wij al van tevoren na.’ Als onderdeel van het ontwerpproces zorgt Rodewijk dat bewoners kunnen participeren in het plan. ‘Het inspireert ons en wij leggen namens de opdrachtgever graag uit hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Het leidt ook weer tot betere plannen.’ Om dat in goede banen te leiden heeft het bureau een complete ‘bewonerssite’ opgetuigd waarin plannen helder worden gepresenteerd. Bewoners kunnen daar ook hun feedback geven. Weer een voorbeeld van de manier waarop het bedrijf van Ed Rodewijk een zeer integrale dienstverlening is geworden.


Contactgegevens van Ingenieursbureau Rodewijk

Zwanendreef 34
2161 KZ Lisse

TelefoonnummerE-mailadresWebsite