Genomineerde: bouAd adviesgroep

Bouw, Installatie & Techniek (> 20 medewerkers) | 2021

“Dé toekomstontwikkeling waar wij nu het hardst op studeren is ‘circulair bouwen’.” Jacob Klok, één van de directeuren van bouAd adviesgroep in Katwijk, ziet het met plezier tegemoet. “De bouwwereld werkt hard aan duurzaamheid, maar daar ligt nog een ambitie áchter: ‘circulair’, waarbij je ernaar streeft ieder onderdeel te kunnen hergebruiken. Dat vraagt een enorme dosis materiaal- en proceskennis, en een heleboel creativiteit. Daar houden wij van!”

“Bouw lijkt een overzichtelijk rechttoe-rechtaan proces, maar het is best complex. Als bouwadviseurs leveren wij op verschillende onderdelen onze expertise: bij bouwmanagement en ontwerp, beheer & onderhoud, energie & duurzaamheid, kwaliteitsborging & toezicht en contractmanagement.” Daarmee vervult bouAd een schakelrol tússen de andere partijen. “Vroeger was vooral de opdrachtgever van een bouwwerk onze klant. Dan kijk je één kant op. Nu staan wij zij-aan-zij met de bouwer, de eindgebruikers, de eigenaren, de architecten én de opdrachtgevers.”

Creativiteit en teamwerk

BouAd adviesgroep groeit de laatste jaren sterk. “Wij zijn het team aan het uitbreiden Daarvoor zoeken wij specialisten voor diverse deelgebieden. Tegelijkertijd is iedereen bij ons op verschillende werkterreinen actief. Er wordt in teams van wisselende samenstelling gewerkt en dat komt de creativiteit ten goede.” Zo dragen alle specialismen bij aan de strategie om alle partijen van dienst te kunnen zijn. Inmiddels ook vanuit een tweede vestiging in Rotterdam.

Duurzaamheid? Zeker. ‘Circulair’? Nog spannender.

“’Duurzaamheid’ is een sleutelbegrip in ieder bouwproces. Het is een doelstelling die wij van harte ondersteunen. Het leidt tot verstandig gebruik van middelen en voor een prettige leefomgeving.” Tegelijkertijd houdt het ze bij bouAd ook gewoonweg scherp. “Het is leuk om op een slimme manier nieuwe technieken of processen nóg duurzamer te krijgen. Uiteindelijk gaan wij er zelfs naartoe om mee te helpen aan ‘circulair’ bouwen. Daar worden wij écht uitgedaagd om voor ieder onderdeel van een bouwwerk van tevoren na te denken over een tweede leven!”

Waarmee groeit bouAd adviesgroep gestaag?

Álles rondom bouwwerken is dynamisch. “Kijk alleen al naar het proces. Tijdens de bouw zijn vele partijen actief. Met contracten en toezicht moet de onderlinge afstemming goed geregeld worden en het resultaat geborgd. Dat geldt ook voor beheer en onderhoud ná de bouw. Wie is waarvoor verant-woordelijk?” Ook voor de toekomst van een gebouw moeten plannen worden gemaakt. “Bijvoorbeeld omdat een gebouw gasloos moet worden of gewoonweg verbouwd.”

Tegelijkertijd zijn er grote veranderingen gaande in de organisatie van bouwbedrijven. “Sinds de bouwcrisis van tien jaar geleden zijn bedrijven nog steeds in ontwikkeling. De een kiest ervoor zich te specialiseren, een ander om activiteiten juist uit te breiden.”

In dat dynamische veld ziet bouAd mogelijkheden een speciale plek voor zichzelf te creëren. “Kennelijk slaat het aan, want wij hebben fijne relaties die ons vaak weer doorverwijzen.”


Contactgegevens van bouAd adviesgroep

Zeeweg 144
2224 CH Katwijk aan Zee

TelefoonnummerE-mailadresWebsite