Genomineerde: De Familiekamer

Dienstverlening (> 5 medewerkers) | 2021

“Bij alle soorten familiezaken – echtscheidingen, omgangsregelingen met kinderen, afwikkeling van erfenissen, huwelijkse voorwaarden, alimentatie  – waar wij gespecialiseerd in zijn, spelen emoties een belangrijke rol.” Manon Renken en Pauline Burger leggen graag uit wat zij het meest belangrijk vinden. “Er is angst, verdriet, onzekerheid, en er zijn verwachtingen. Wij proberen zaken zo te regelen dat het leidt tot opluchting en een nieuw begin.

‘Wat beteken je voor een klant?’ is de centrale vraag bij de Sterkste Schakel. Renken en Burger zijn  eenduidig in hun antwoord: “Wij zijn de juridische hulp in moeilijke tijden. Mensen komen bij ons wanneer ze niet (meer) zelf in staat zijn hun (juridische) problemen op te lossen. Dan zijn ze kwetsbaar en zitten emoties in de weg. Samen met de client maken we een plan van aanpak en dat alleen al geeft de eerste rust.”

Niet te groot, zeker niet te klein

“Er zijn veel kantoren waar je terecht kunt voor juridische bijstand bij familiezaken, maar dat wil niet zeggen dat elk kantoor dezelfde aanpak heeft.” Sommige kantoren kijken meer naar de zaak en minder naar de mens daarachter, andere kantoren kijken overwegend naar de mens maar niet naar de haalbaarheid van de zaak. Het eerste voelt niet goed, het tweede kan ronduit teleurstellend zijn. Wij hebben oog voor de balans van mens en zaak en bespreken de verwachtingen. Door de omvang van ons kantoor en het feit dat we ons uitsluitend richten op het personen- en familierecht  zijn we laagdrempelig en in staat hoogwaardige juridische dienstverlening te leveren.”

De mens staat centraal

Manon Renken begon het kantoor in 2009, Pauline sloot zich in 2018 aan. Daarnaast werken er nog een advocaat, een juridisch medewerker, een officemanager en een secretaresse bij het kantoor. Allemaal vrouwen en allemaal zetten zij ‘de mens centraal’. “Mensen die hier binnenstappen zijn vaak wat onzeker en nerveus. Het is immers niet niks als je op het punt staat om te scheiden of als je ruzie hebt met broers of zussen over de erfenis van je ouders. De drempel om een advocaat te benaderen is helaas vaak hoog. Vanaf de ontvangst maken wij die onrust kleiner. Dat begint dus al bij de voordeur.” Die voordeur zit in de oude pastorie van de Goede Herderkerk in Zoeterwoude. “Het is een vriendelijke locatie, met een lage drempel. En met zes mensen vormen wij voor iedereen een letterlijk overzichtelijk kantoor. Bij ons ben je geen dossier.”

Internationale zaken en mediation

Een groot deel van het werk bestaat uit echtscheidingen. De helft daarvan handelen zij af door mediation. “Mediation raden wij altijd aan, als de situatie zich daarvoor leent. Dat is vaak het geval, ook al denken echtelieden daar soms anders over. Eerst zitten emoties nog in de weg, maar door daarover te praten ontstaat weer wat ruimte voor overleg. Het voordeel van mediation is dat partijen zelf de afspraken maken waar ze zich prettig bij voelen. Zulke afspraken blijven ook op de langere termijn houdbaar.” Situaties die zich niet voor mediation lenen leggen de advocaten aan de rechter voor. “Daarbij is gedegen kennis van de wet en de laatste jurisprudentie onontbeerlijk. Met onze client bepalen wij een aanpak, waarbij zijn of haar belang centraal staat.” Het kantoor heeft ook een streepje voor in internationale zaken. “Pauline heeft brede ervaring met scheidingen van echtparen van verschillende nationaliteiten. Daarvoor kent zij dus ook de wetten van andere landen.” Familiezaken vergen bijzondere aandacht, bij de Familiekamer hebben ze daar de juiste aanpak voor gevonden.


Contactgegevens van De Familiekamer

Hoge Rijndijk 16
2382 AS Zoeterwoude

• Bel: 0031715126050 • E-mail: [email protected] • Website: www.defamiliekamer.nl